Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
A GYERMEKEK ERÕFORRÁSAI - GYERMEKEK A MENTÁLIS BETEGSÉGEK KONTEXTUSÁBAN
Készségfejlesztõ képzés egészségügyi, oktatási és szociális szakemberek számára
A projekt tartalma:

A mentális betegségek egyre több embert érintenek, a WHO szerint 2020-ra a depresszió lesz a globális egészségügyi problémák második leggyakoribb oka és mint ilyen, jelentős hatással lesz a gyermekekre és családokra. Ma 3-11%-ra becsülik az olyan veszélyeztetett helyzetű gyermekek számát, akik mentális betegséggel küzdő szülő(k) mellett nőnek fel. A gyermekek és fiatalok lelki egészségének és jólétének előmozdítása egyike annak az öt fő célkitűzésnek, melyeket az Európai Unió 2008-ban a “Lelki Egészség és Jólét Európai Paktuma” című dokumentumban meghatározott.

Az Európai Unió országaiban a veszélyeztetett helyzetű gyermekek alig jelennek meg célcsoportként azokban az intézményes keretek között zajló képzési programokban, amelyeket a különböző bio-pszicho-szociális szektorokban dolgozó szakemberek számára dolgoznak ki. Nem tagadható ugyanakkor, hogy a szülők lelki sérülékenysége minden esetben a fiatal gyermekek állandósult rossz közérzete és fokozott lelki sérülékenysége forrásának tekinthető.

A megelőzés tekintetében a jelen program, a “KID’S STRENGTH” (“A gyermekek erőforrásai”) meglevő és elérhető ismereteket (mint pl. a “Let’s Talk about Children” – Beszéljünk a gyermekekről, és a “Fostering Resilence” – A rugalmasság előmozdítása) és eszközöket (mint pl. az internetes közvélemény-kutatások eredményeit közlő www.precious.at honlap) juttat a különböző bio-pszicho-szociális szektorokba és országokba, így Ausztriába, Németországba, Spanyolországba, Finnországba, Magyarországra, Portugáliába, Törökországba, Szlovákiába és az Egyesült Királyságba. Ezen kívül korcsoport-orientált on-line képzési programokat és fórumot ajánl, ahol maguk a gyermekek jeleníthetik meg aggodalmaikat és találhatnak segítséget.
 
A program várható eredményei:

1) Olyan speciális képzési anyag létrehozása, amely a gyermekek sérülékenységükkel kapcsolatos szükségleteire irányul
- Hogyan közelítsék meg a gyermekek saját sérülékenységük és a szüleikkel való kapcsolattartásuk kérdését?
- A mentális betegségek hatása a gyermekekre
- A gyermekek megfelelő információval való ellátásának fontossága
- A veszélyeztetett helyzetű gyermekek rugalmasságának elősegítése
 
2) Szükségletekre szabott képzési programok a következő területeken működő szakembereknek
- Szociális munka
- Korai gyermekvédelem
- Óvodáskori nevelés
- Iskoláskori nevelés
- Egészségügy
- Veszélyeztetett családokkal végzett pszichoszociális segítő munka

 
3) A képzési programok könnyű elérhetősége
- Különböző nyelveken (német, finn, portugál, spanyol, szlovák, török, magyar, angol)
- Internetes oldal és internetes forrás bázis
 
4) A rugalmassági folyamatok online klinikai értékelése (rugalmassági térkép)

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2022 by KIDS STRENGTHS Project
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért. powered by